Förlossnings depression

Att bli förälder innebär inte per automatik lycka, desto närmare du kommer att bli förälder kommer känslorna att bli starkare, allt från enorm glädje till stark rädsla och ångest för att göra fel. Det är vanligt att bli nedstämd, få gråtattacker och dålig sömn under den första perioden. Blir problemen bestående kan de utvecklas till förlossningsdepression.

Orsak Symtom Behandling

Vad är förlossningsdepression (PPD)?

Efter en förlossning sjunker naturligt nivåerna av progesteron och östrogen i kroppen hos mamman, och gör att hon känner sig låg och nedstämd. Detta är helt normalt och kallas för baby blues. Men hos en del (15-20%) håller nedstämdheten i sig i många veckor, månader eller år, och gör att det kan vara svårt att knyta kontakt med sitt nyfödda barn.

En förlossningsdepression kännetecknas av att du känner dig nedstämd nästan varje dag i mer än två veckor. Om du söker vård tidigt minskar risken för att att depressionen ska pågå under lång tid.

Hormonerna sätter igång en naturlig nedstämdhet

Under graviditeten höjs hormonerna östrogen och progesteron, för att mamman och barnet ska må så bra som möjligt, och för att fostret ska utvecklas som det ska. Efter graviditeten sänks östrogenet och progesteronet, medan hormonerna oxytocin och prolaktin höjs. 

Prolaktin hjälper mamman att bli mer omvårdande och stimulerar även mjölkproduktionen, medan oxytocin gör att mamman bli mer kärleksfull och får lättare till närhet. Tillsammans ger hormonförändringarna en önskad effekt av att man som mamma blir mer låg, lugn och kärleksfull. 

Men ibland fungerar inte hormonomställningen som den ska, och hormonerna oxytocin och prolaktin höjs inte lika mycket som de skulle behövts, vilket resulterar i att man endast känner sig låg och nedstämd, medan de välbefinnande känslorna av kärlek och närhet uteblir.

En förlossningsdepression behöver inte uppstå precis efter en förlossning utan kan sättas igång flera månader efter barnet har fötts.

En kort film

13:03

Spela video

Hur många drabbas?

Depression är en av de absolut vanligaste problemen vid en förlossning. Omkring 12 procent av alla kvinnor som föder barn drabbas av depression, under eller efter graviditeten. Statistiken varierar beroende på var i världen du befinner dig men det innebär att cirka 12 000 svenska mödrar blir drabbade varje år. Ungefär 5 procent av papporna upplevde PPD, postpartum depression.

En graviditet ger många känslor

Förutom hormonsvängningarna som förekommer hos någon som är gravid, har graviditeten i sig, tillsammans med tankar om barnet och familjeekonomin också en väldig påverkan på måendet. Man kan till exempel redan innan en förlossning vara orolig för hur livet kommer se ut efter det att barnet är fött. Om det är friskt, om ekonomin kommer gå ihop, eller hur ens förhållande med sin eventuella partner kommer vara.

Har man dessutom tidigare haft depressioner eller lider av psykisk ohälsa, kan det göra att man under graviditeten oroar sig, och kanske redan då känner sig nedstämd och låg. När barnet sen är fött, och hormonerna progesteron och östrogen sjunker ytterligare, kan det vara svårt att komma ur depressionen.

Depression vid en förlossning är extra utmanade eftersom mamman befinner sig i en intensiv period där barnet behöver vård och mycket kontakt. En ung moder befinner sig troligtvis i ett tidigt skede i relationen och/eller karriären.

Har du en gång drabbats av depression har du mycket lättare att drabbas av fler.

Även mammans partner eller någon annan i familjen kan bli deprimerad

Det är inte bara mamman som blir påverkad under en graviditet. Även mammans partner (oftast pappan) och andra familjemedlemmar kan bli deprimerade i samband med att barnet har fötts.

Förlossningsdepressioner kan vara svåra att upptäcka

Många föräldrar med förlossningsdepression förstår först inte att de blivit deprimerade och söker inte hjälp, och blir därför inte heller diagnostiserade i tid. Detta kan göra att depressionen håller i sig under en längre tid än nödvändigt, och kan ställa till med problem i relationen till sitt barn, sin partner eller andra i familjen.

Test för förlossningsdepression

Efter 40 dagar och upp till åtta veckor får alla som fött barn komma till en barnavårdscentral för att fylla i ett formulär som kallas EPDS. EPDS står för Epds edinburgh postnatal depression scale. Formuläret är ett test för för att upptäcka tecken på förlossningsdepression och gör det lättare att inom psykiatrin ställa rätt diagnos.

Testet finns tillgängligt på ca 20 språk. Att föda barn är inte lätt, i samband med att du får fylla i formuläret får du också möjlighet att prata med en sköterska hos BVC. Känner du fortfarande att du behöver hjälp eller vill prata med någon så kan de förmedla en kontakt hos läkare eller psykolog och du bör söka vård för att få hjälp.

Varför kan pappor också drabbas av förlossningsdepressioner?

Man tror att pappors depression också beror till stor del av de hormonförändringar som sker under en graviditet, där hormonerna testosteron, östrogen, kortisol, prolaktin och vasopressin hos män förändras. Förutom hormonerna är en förlossning och vetskapen om att kommer bli pappa en stor omställning, och något som självklart också har effekt på hur man mår.

Påverkar min förlossningsdepression påverkar barnets utveckling?

Ja, föräldrar som är deprimerade under sitt barns uppväxt har svårare att knyta känslomässiga band till sitt barn, vilket påverkar barnets grundtrygghet och förmåga att känslomässigt knyta an till andra människor. Men det är viktigt att förstå att med rätt behandling behöver barnet inte påverkas negativt.

Hur länge kan depressionen hålla på?

Det finns olika depressioner och tillstånd som kan drabba er som nyligen fött eller fått barn. Har du haft en traumatisk förlossning och till exempel svårt att känna glädje eller känner stark oro då är risken överhängande att du får eller har fått en depression. Det finns många faktorer som påverkar längden av din depression. En mild depression kan pågå upp till två veckor medan en svår kan pågå upp till två år. Därför är den absolut viktigaste åtgärden att söka hjälp hos vården direkt när du eller någon i din närhet uppvisar symtom eller tecken. Vissa personer kan vara väldigt duktiga på att “gömma” symtomen.

Förlossningspsykos

Förlossningar kan trigga psykos, postpartumpsykos. Att drabbas av pyskos i samband med förlossning är ovanligt. Psykosen utvecklas typiskt tidigt, mellan två veckor till tre månader efter förlossningen. Symtom som vanföreställningar, hallucinationer och förvirring kan uppstå och kan komma i perioder. Allt kan kännas som vanligt till att bli helt obegripligt. Vid tecken på pyskos ska ni söka vård direkt.

Förbyggande åtgärder

Personer som drabbas av depression en gång, lider större risk att drabbas av flera perioder. Kvinnor som föder barn är en högriskgrupp där kan enkla förebyggande aktiviteter som telefonsamtal eller samtalsgrupper kan hindra depressionen innan de insjuknar.

Vad är baby blues?

Med baby blues menas perioden efter en graviditet när man naturligt känner sig förvirrad, orolig, låg och väldigt känslomässig. Upp till 80% av alla mammor upplever baby blues och känslorna stabiliseras av sig själv med tiden. Du bör alltid kontakta vårdcentral, barnmorskemottagning eller BVC där kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad står PPD för?

PPD står för postpartum depression, och är den engelska termen för förlossningsdepression, som även används flitigt inom den svenska vården.